Jak zrobić znak euro w Macu

Jak zrobić znak euro w Macu

Waluta Unii Europejskiej jest reprezentowana przez symbol EUR, który jest drugą po dolarze amerykańskim najbardziej rozpowszechnioną jednostką walutową. Jeżeli chcą Państwo wpisywać symbol EUR w swoich dokumentach, powinni Państwo skorzystać z programu Mac Character Viewer. Ten program pozwala na zmianę czcionki, koloru i rozmiaru symbolu, tak jak w przypadku każdej zawartości tekstowej. W tym artykule dowiedzą się Państwo, jak stworzyć swój własny symbol euro. Jest to przydatne narzędzie dla każdego projektanta lub grafika pracującego z tekstem.

Aby wstawić symbol, należy użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+V, aby wywołać Przeglądarkę znaków (znajduje się w pasku menu lub w prawym górnym rogu ekranu). Symbol ten znajduje się również w typowych czcionkach pakietu Office i jest dostępny w niektórych klawiaturach. Następnym krokiem jest skopiowanie i wklejenie symbolu do Państwa komputera. Alternatywnie można go skopiować ze strony internetowej lub wpisać “euro” w oknie dialogowym mapy znaków.

Wpisać symbol za pomocą funkcji Emoji klawiatury. Otworzyć okno dialogowe Emoji przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na miejsce, w którym chcą Państwo wpisać symbol. Jeżeli preferuje Pan inną czcionkę, może Pan nacisnąć znak “+” zamiast klawisza “-“. Następnie można wkleić symbol do dowolnego pola tekstowego. W ten sposób pomyślnie wpisali Państwo znak euro!

Znak euro jest symbolem wspólnej waluty Unii Europejskiej. Symbol pochodzi od greckiej litery epsilon i został wybrany przez Radę Europejską w 1995 roku. UE wymagała, aby symbol ten był pisany tak samo we wszystkich językach kontynentu. Jest to wspólny symbol i może być wprowadzany za pomocą kodu znaków. Znak euro można również wprowadzić za pomocą menu Symbole w pakiecie Microsoft Office.

Jeśli nie wie Pan, jak wpisać symbol euro na standardowej amerykańskiej klawiaturze, może Pan skorzystać ze specjalistycznego programu do rozpoznawania znaków. Programy te dodają mnemoniczne sekwencje klawiszy, aby ułatwić wpisywanie symboli. Alternatywnie można wpisywać symbole palcami, naciskając klawisze “E”, “D” i “X”. Jeżeli nie czuje się Pan komfortowo z klawiaturą komputerową, może Pan pobrać aplikację o nazwie Alt+0128, aby uczynić ją bardziej dostępną.

Wstawianie symbolu euro w Google Docs jest tak proste, jak wstawianie liczby w Google Sheets. Najpierw należy się upewnić, że waluta, której chcą Państwo użyć, obsługuje wstawianie symbolu. Następnie należy wybrać odpowiednią kategorię waluty. Proszę kliknąć na menu “Formatuj komórki” i wybrać EUR Euro. Następnie proszę kliknąć OK. Po wykonaniu tych kroków jest Pan gotowy do wstawienia symbolu do dokumentu.

W Excelu może Pan użyć Malarza formatów, aby dodać symbol euro do kolumny C. Symbol zostanie zapisany jako znak w komórce. W Google Sheets można również wstawić symbol do komórki jako walutę. W Excelu można dodać symbol waluty, klikając go dwukrotnie. Pozwoli to na wstawienie symbolu waluty przed lub za liczbą. Jeżeli nie chcą Państwo korzystać z Excela, mogą Państwo wstawić symbol waluty w Arkuszach Google za pomocą Malarza formatów.

Podobne tematy na naszej stronie

Total
0
Shares
Related Posts